Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Оријентални дуван ....

Oriental tobacco Type Prilep and Jaka

C 48 sa neto težinom 200 kg .....

 

Дубанска фолија .......Reconstituted tobacco 
Amerikan i Virdžinijski blend ....American blend recon and FCV blend recon                                  
Дуванска фолија је пакована у кутијама 

Reconstituted tobacco is packed in carton boxes C48 with nett weight 200 kg

 
     
     
 
     
 

Одлука о сазиванју XV редовне седнице Скупштине акционара - ДИБ-а

XIV седница акциона - ( извештај, одлуке, записник )  од 09.05.2016. године 

Изјава о шестомесечном плану пословања за I полугодиште 2014. године

Годишњи извештај ДИБ-Бујановац за 2013.годину
Пуномоћје за акционаре 2013.године
Записник са Скупштине акционара 2012.
Извештај о раду надзорног одбора 2012.године
Одлука о исплати накнада НО 2012.године
Одлука о избору ревизора 2012.године
Одлука о именовању чланова надзорног одбора 2012.године
Одлука о усклађивању Уговора о организовању 2012.године
Пословник о раду Скупштине 2012. године
Одлука о избору председника Скупштине 2012. године
Извештај о одржаној X-ој редовној годишњој Скупштини акционара ДИБ-а 2012. године
Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2011 годину

Дуванска индустрија Бујановац

Sime Pogačarevića 43, 17520 Bujanovac

Telefoni: 
00381 17 651110
00381 17 652357

Fax: 00381 17 653840

E-mail:  tobaccodib@open.telekom.rs
              tomicdib@open.telekom.rs

Radno vreme

Ponedeljak – petak: 07.00 – 15.00 h
Subota: ne radimo
Nedelja: ne radimo

Fields marked with * are required.
 

 

2013

   Извештај ревизора
  Напомене за 2013 ДИБ-Бујановац
  Финансијски извештај

 

Извештај о шестомесечном плану пословања

ДИБ-Бујановац за друго полугодиште

  Записник са редовне седнице Скупштоне ДИБ-а
  Одлука о избору ревизора 2013
  Одлука о  усвајању финансијског извештаја ревизора
  Одлука о усвајању извештаја надзорног одбора
 

 

2014 

  Финансијски извештај
   Записник са II ванредне Скупштине акционара
  Извештај са XII седнице Скупштине акционара
  Извештај надзорног одбора
  Записник са II ванредне седнице Скупштине акционара
  Записник са XII седнице скупштине акционара
  Извештај надзорног одбора
  Извештај о државној скупштини акционара