Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Оријентални дуван ....

Oriental tobacco Type Prilep and Jaka

C 48 sa neto težinom 200 kg .....

 

Дубанска фолија .......Reconstituted tobacco 
Amerikan i Virdžinijski blend ....American blend recon and FCV blend recon                                  
Дуванска фолија је пакована у кутијама 

Reconstituted tobacco is packed in carton boxes C48 with nett weight 200 kg

 
     
     
 
     
 

Одлука о сазиванју XV редовне седнице Скупштине акционара - ДИБ-а

XIV седница акциона - ( извештај, одлуке, записник )  од 09.05.2016. године 

Изјава о шестомесечном плану пословања за I полугодиште 2014. године

Годишњи извештај ДИБ-Бујановац за 2013.годину
Пуномоћје за акционаре 2013.године
Записник са Скупштине акционара 2012.
Извештај о раду надзорног одбора 2012.године
Одлука о исплати накнада НО 2012.године
Одлука о избору ревизора 2012.године
Одлука о именовању чланова надзорног одбора 2012.године
Одлука о усклађивању Уговора о организовању 2012.године
Пословник о раду Скупштине 2012. године
Одлука о избору председника Скупштине 2012. године
Извештај о одржаној X-ој редовној годишњој Скупштини акционара ДИБ-а 2012. године
Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2011 годину

Дуванска индустрија Бујановац

Sime Pogačarevića 43, 17520 Bujanovac

Telefoni: 
00381 17 651110
00381 17 652357

Fax: 00381 17 653840

E-mail:  tobaccodib@open.telekom.rs
              tomicdib@open.telekom.rs

Radno vreme

Ponedeljak – petak: 07.00 – 15.00 h
Subota: ne radimo
Nedelja: ne radimo

Fields marked with * are required.
   

 2011

   Статистички анекс 
   Напомене уз ФИ 
  Извештај ревизора 
  Извештај о токовима готовине 
01.01. do 31.12.2011. год.
 

Извештај о променама на капиталу
01.01. do 31.12.2011. год.

   Биланс успеха 01.01. do 31.12.2011. год.
  Биланс стања  31.12.2011. год.
 

 

2012

 

Одлука о усвајању извештаја надзорног одбора

 

Одлука о усвајању финансијског извештаја 

 

Извештај о одржаној XI редовној седници

Скупштине ДИБ-а

  Предлог одлуке о расподели
добити 
   Финансијски извештај 
   Извештај ревизора